Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Điện Chung Nam

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.