Bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.

lekhahieu21

New Member
13 Tháng tám 2016
5
0
1
31
Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tổ chức Bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc. Liên hệ lớp học và cấp chứng chỉ ; 0963.500.911
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ

I. Thời gian đào tạo: 07 ngày, trong đó:
- Năm (05) ngày giảng dạy về lý thuyết.
- Hai (02) ngày bài tập tình huống, đi thăm hiện trường, giải đáp thắc mắc và tổ chức thi.
II. Chương trình khung đào tạo
Học phần I: Giới thiệu chung

Chuyên đề I
Giới thiệu
1.1. Tổng quan
1.2. Giới thiệu chương trình đào tạo
1.3. Giới thiệu tổ chức đào tạo
Chuyên đề 2
Sự cần thiết của công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
2.1. Tổng quan
2.2. Phát triển hệ thống thẩm tra ATGT đường bộ
2.3. Mục đích của thẩm tra ATGT đường bộ
2.4. Sự cần thiết phải thẩm tra ATGT đường bộ
2.5. Một số vấn đề tồn tại
2.6. Sự cần thiết phải đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ
Chuyên đề 3
Giới thiệu các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
3.1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật
3.2. Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật
Học Phần II: Kỹ thuật an toàn GTĐB và những vấn đề liên quan

Chuyên đề 4
Các khía cạnh chung của an toàn giao thông đường bộ
4.1. Các vấn đề chung về an toàn giao thông đường bộ
4.2. Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

Chuyên đề 5

Nhân tố con người trong an toàn giao thông
5.1. Tổng quan
5.2. Nội dung
Chuyên đề 6

Tai nạn và kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ
6.1. Tai nạn giao thông
6.2. Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ
Chuyên đề 7
Quy hoạch giao thông
7.1. Những vấn đề chung về quy hoạch
7.2. Xem xét an toàn giao thông đường bộ trong quy định

Chuyên đề 8
Biển báo và Vạch kẻ đường
8.1. Biển báo
8.2. Sơn kẻ vạch trên mặt đường
Học ngày thứ 2
Chuyên đề 9

Nút giao đường bộ (giao đồng mức, giao khác mức)
9.1. Vai trò của hệ thống các văn bản kỹ thuật đối với công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
9.2. Danh sách các văn bản kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra ATGT đường bộ
9.3. Giới thiệu nội dung các văn bản kỹ thuật có liên quan
Chuyên đề 10
Nút giao – Vòng xuyến
10.1. Mục tiêu và nhiệm vụ thiết kế
10.2. Bình đồ
10.3. Trắc dọc
10.4. Tầm nhìn xe chạy
10.5. Trắc ngang
10.6. Phối hợp các yếu tố tuyến

Chuyên đề 11

Các Thành phần thiết kế đường
11.1. Khái niệm chung về nút giao thông
11.2. Phân loại và phạm vi áp dụng
11.3. Các yếu tố cần xem xét
11.4. An toàn trong nút giao
Chuyên đề 12

Lề đường
12.1. Khái niệm và phân loại
12.2. Ưu khuyết điểm và phạm vi áp dụng
12.3. Các cấu tạo chủ yếu

Chuyên đề 13
Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

13.1. Lợi ích của an toàn hai bên đường
13.2. Khu vực an toàn hai bên đường
13.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn hai bên đường

Chuyên đề 14
Xác định dự án và lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra ATGT đường bộ
14.1. Thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện thẩm tra ATGT
14.2. Các căn cứ làm cơ sở thẩm tra ATGT
14.3. Báo cáo thẩm tra ATGT
14.4. Trình tự thẩm tra ATGT
14.5. Trình tự thẩm tra ATGT đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo
14.6. Trình tự thẩm tra ATGT trong quá trình khai thác
14.7. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình
14.8. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT
14.9. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước và 2 bước) và trong quá trình xây dựng
14.10. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác
14.11. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông trong quá trình khai thác đường
Chuyên đề 15
Tiêu chuẩn Thẩm tra viên, Chủ nhiệm Thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra ATGT đường bộ
15.1. Xác định dự án thẩm tra An toàn giao thông
15.2. Yêu cầu về năng lực của Tổ chức thẩm tra ATGT
15.3. Yêu cầu về năng lực của cá nhân tham gia thẩm tra ATGT (sau đây gọi tắt là thẩm tra viên)
15.4. Yêu cầu về năng lực của cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thẩm tra
15.5. Tuyển chọn tổ chức thẩm tra an toàn giao thông

Học phần III: Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

Chuyên đề 16
Quy định về thẩm tra ATGTĐB - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT
16.1. Tổng quan
16.2. Một số nguyên tắc thiết kế đảm bảo an toàn
16.3. Vận dụng kỹ thuật ATĐB trong thẩm

Chuyên đề 17
Các khía cạnh kỹ thuật của Thẩm tra ATGTĐB
17.1. Tổng quan
17.2. Giai đoạn dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật
Chuyên đề 18
Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Điều 55 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
18.1. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
18.2. Giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác
Chuyên đề 19
Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Điều 56 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
19.1. Tổng quan
19.2. Các nội dung cụ thể cần quan tâm khi thực hiện thẩm tra
19.3. Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế iRAP
Chuyên đề 20
Danh mục thẩm tra - giai đoạn thiết kế kỹ thuật (dự án thiết kế 3 bước) hoặc giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (dự án thiết kế 1 hoặc 2 bước) và trong quá trình thi công (Điều 57 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
20.1. Định nghĩa và phát hiện điểm đen TNGT đường bộ
20.2. Các biện pháp xử lý điểm đen TNGT đường bộ
Chuyên đề 21
Danh mục thẩm tra - giai đoạn Trước khi đưa công trình vào khai thác (Điều 58 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
Chuyên đề 22
Danh mục thẩm tra - công trình đang khai thác (Điều 59 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
Chuyên đề 23
Phát hiện, phân tích và xử lý điểm đen
Chuyên đề 24
Ví dụ về thẩm tra ATGTĐB giải đáp thắc mắc và thảo luận
Chuyên đề 25
Bài tập tình huống, đi thăm hiện trường
Ôn tập
Tổ chức thi

Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam
CS 1: Số 12 Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
Email:daotaoesc@gmail.com